Forum Estates A/S Investeringstilbud

 

Her er et fantastisk investeringstilbud til dig/ jer , der har en ledig likviditet stående og ønsker en sikker og høj forrentning, i forhold til en anbringelse i banken.

Vi planlægger en aktieemission til 31.12. 2019 på 500.000 kr.

 

Virksomheden er grundlagt i 2006 med henblik på investering i ejendomme primært i Berlin og Erfurt.

Alle direkte ejede ejendomme i Berlin og Erfurt er nu solgt med et fremragende resultat.

Alle aktiviteter er nu i Danmark, hvor selskabet ejer ejendomme i Fredensborg og Korsør.

Eneste aktivitet for indeværende er drift af disse ejendomme, som består af 11 boliglejemål og 3 erhvervslejemål.

Vi har ingen tomgang i ejendommene og har ikke haft det i den tid vi har ejet ejendommene.
Der er investeret omkring 2.500.000 kr. i vedligehold og forbedringer løbende i ejendommene i den tid vi har ejet dem fra 2005 til 2018.

Der er afsat 450.000 kr. i budgettet til vedligeholdelse af ejendommene indtil ultimo 2023.

Nuværende årlige omsætning er omkring 900.000 kr. med et resultat før skat på ca. 320.000 kr.

Egenkapital pr. 31.12.2018 var ca. 1.900.000 kr.

 

Aktieemission planlagt til ultimo december 2019

Der udbydes 500 aktier af pålydende kr. 1.000 til kurs 1.000 altså pari.
Nuværende hovedaktionær indskyder 400.000 kr. i aktier oktober 2019

Nuværende egenkapital er ca. 2.100.000 kr., så den samlede egenkapital vil efter hovedaktionærs indskud oktober 2019 udgøre ca. 2.500.000 kr.

Egenkapital vil efter emissionen 31.12.2019 være ca. 3.000.000 kr.
Der indskydes til kurs 1000 selvom den reelle kurs er 1250.
Således er der allerede en kursgevinst på 25% ved emissionen.

Pengene skal bruges til likviditetsbuffer indtil tidspunktet, hvor refinansiering af realkreditlån i ejendommene er optimal samt til indfrielse af et banklån med restgæld på 330.000 kr. til en rente på 9,5% p.a..

Vi forventer, at kursen i henhold til konservative budgetter vokser til ca. 1500 til 1600 efter et 4-årigt forløb.

Det svarer til en årlig forrentning på mellem 11% og 12,5%, hvilket må siges at være i den mere attraktive ende af skalaen, idet risikoen samtidig er meget lav.

Hovedaktionær garanterer personligt for en minimumskurs på 1400 ultimo 2023.

Ovenstående er baseret på et årligt resultat før skat på ca. 320.000 kr. og en opsparing i selskabet på ca. 245.000 kr. om året i form af afdrag på realkreditlån.

Vi har ikke indregnet værdistigninger på ejendomme i ovenstående resultater.

Er du interesseret i et møde for en nøjere gennemgang af ovenstående kontakt venligst Michael Brink på mobil 26184380 eller på e-mail mb@forumestates.eu

PS! Vær opmærksom på følgende:

Minimum investering 50.000 kr.

Der er mulighed for at anvende pensionsmidler til investeringen.

Investeringen er også specielt fordelagtig, hvis man investerer via et holdingselskab.