Forum Estates A/S Investeringstilbud

 

Her er et fantastisk investeringstilbud til dig/ jer , der har en ledig likviditet stående og ønsker en sikker og høj forrentning, i forhold til en anbringelse i banken.

Vi ønsker hen ad vejen at udvide aktiviteten, så derfor er vi interesserede i at få kontakt til investorer, der kunne være interesseret i at sprede deres investering med ejendomme som det ene ben i deres portefølje.

 

 

Virksomheden er grundlagt i 2006 med henblik på investering i ejendomme primært i Berlin og Erfurt.

Alle direkte ejede ejendomme i Berlin og Erfurt er nu solgt med et fremragende resultat.

Alle aktiviteter er nu i Danmark, hvor selskabet ejer ejendomme i Fredensborg, Korsør og Holeby.

Eneste aktivitet for indeværende er drift af disse ejendomme, som består af 14 boliglejemål og 3 erhvervslejemål.

Vi har ingen tomgang i ejendommene og har ikke haft det i den tid vi har ejet ejendommene.
Der er investeret omkring 2.500.000 kr. i vedligehold og forbedringer løbende i ejendommene i den tid vi har ejet dem fra 2005 til 2018.

Der er afsat 450.000 kr. i budgettet til vedligeholdelse af ejendommene indtil ultimo 2023.

Nuværende årlige omsætning er lidt over 1.000.000 kr. med et resultat før skat på ca. 380.000 kr.

Egenkapital pr. 31.12.2020 var ca. 3.000.000 kr.

Vi Forventer som minimum en forrentning af aktiekapitalen på 12 % p. a de kommende 4 til 5 år.

Ovenstående er baseret på et årligt resultat før skat på ca. 380.000 kr. og en opsparing i selskabet på ca. 300.000 kr. om året i form af afdrag på realkreditlån.

Vi har ikke indregnet værdistigninger på ejendomme i ovenstående resultater.

Er du interesseret i et møde for en nøjere gennemgang af ovenstående kontakt venligst

Michael Brink på mobil 26184380 eller på e-mail mb@forumestates.eu

PS! Vær opmærksom på følgende:

Minimum investering 50.000 kr.

Der er mulighed for at anvende pensionsmidler til investeringen.

Investeringen er også specielt fordelagtig, hvis man investerer via et holdingselskab.